Orkanger kirke

Les mer om Orkanger kirke her.

Orkanger kirke er en trekirke med plass til ca. 230.

I kirkerommet er det 22 trebenker med plass til 8 på hver benk. Dette er tradisjonelle kirkebenker med varmerør under ca. halvparten av benkene.

På galleriet finnes korkrakker og benker med plass til ca. 30 stk.

Toalett ved siden av våpenhuset. På motsatt side er det oppholdsrom for dåpsfølget. På hver side av koret er det sakristi. Det er bygd egen trapp for handikappede, men inne i kirken er det ikke lagt til rette/ordnet egen plass for handikappede.

Kirken ligger i Kirkegata vis a vis det gamle Samvirkelaget.

 

Sideskip til Orkdal kirke

På 1600- eller tidlig på 1700-tallet ble det påbygd et sideskip til Orkdal kirke. Der var her ørbyggen fikk sine sitteplasser.

Noe nært forhold til presten fikk de ikke derfra. De kunne ikke se presten fra alteret, og bare et fåtall kunne se han på prekestolen. Hva dette kunne føre til, antyder prost Skrondal med følgende bemerkning i Orkangerboka: "At der i eit så stort rom, som var unndrege prestens kontroll, i dei dagar kunne gå for seg både eit og anna av mindre kyrkjeleg art, seier seg sjølv."

Kirketanken reises

Alt i 1868 kom det imidlertid fram tanker om en egen kirke på Orkanger. Men herredsstyret avviste dette pga andre vedtak. I 1884 kom spørsmålet opp igjen gjennom en anbefaling fra Stiftsdireksjonen. Bakgrunnen for dette var særlig industriutviklingen og befolkningsveksten på Orkanger disse årene. Ikke minst Strandheim Bruk hadde bidratt til dette.

Orkedalsørens Arbeiderforening

Orkdalsørens Arbeiderforening, stiftet i 1881, skulle vise seg a bli en drivende kraft i arbeidet for en ny kirke. I februar 1885 kalte foreningen inn til folkemøte om saken. I løpet av en måned ble det samlet inn kr. 2710,- til en ny kirke. Så ble det nærmest stillstand til 1889. Arbeiderforeningen kalte inn til nytt møte, og der ble tegnet gaver for kr. 1500. 

Byggenemd

På et møte 8. mars 1890 ble der valgt en byggenemd bestående av lærer Arnt Wormdal, byggmester Kufaas og snekker Ludvig Hoff. Senere ble overrettssakfører M.F.Rambech og arkitekt Christian Thams innvalgt. Kjøpmann Halvor Jensen ble kasserer.

Tomt og tegninger

I løpet av mai 1890 ga saksfører Johan Richter 2 mål tomt til kirka. Chr. Thams, som hadde arkitektutdanning fra Zurich, la allerede samme måned fram en tegning av kirka. Thams & Co. tilbød seg å levere råbygget for kr. 6500,- hvorav kr. 1500, skulle gis som gave.

Herredsstyrets nei

Kirkenemnda søkte herredsstyret om støtte til bygget og om å ta over vedlikeholdet. For herredsstyret passer søknaden dårlig i forhold til planen om restaurering av hovedkirka. Saken fikk også et visst tilsnitt av partipolitikk og grendestrid. Kirkenemnda på Orkanger ga imidlertid ikke opp tross et endelig nei fra herredsstyret i juli 1890.

Kirken reises

Grunnmuren ble gjort ferdig sensommeren samme år, og reisingen av råbygget begynte samme høst. Thams var ferdig med sin del av arbeidet i februar 1891. Orkanger kirke ble bygd i en slags sveitserstil. Tårnet hadde 4 små utspring, og både tak og tårn var prydet med ornamentikk.

Mye av inventaret ble gitt som gaver, og da kirka sto ferdig våren 1891, hadde den kostet ca. kr. 15.000,- Nemnda satt da igjen med en gjeld på kr. 1.600,- som Orkdal Sparebank bevilget som gave.

Herredsstyret overtar kirken

I juli 1891 vedtok herredsstyret omsider å overta kirka og vedlikeholdsarbeidet. 

Vigslingen - Gudstjeneste 28. april 1892

I september samme år ble det søkt om å få kirka vigslet. Men før det måtte det også anlegges gravsted der. Så var det endelig alt klart for vigslingsgudstjeneste 28. april 1892. Orkedalsorens kirke (nå Orkanger kirke) ble vigslet av prost Brodahl.

Referat

"Indvielsen av kirken på Øra foregik torsdag den 28 de f.m. Der var nogenlunde mildt oppholdsveir om dagen uten kold vaarvind sa der var behagelig å være ude i det frie. En mængde mennesker var på benene".

"Kirkens indre er særdeles smagfuldt udstyret. Det velklingende orgel styrede helt ud kirkesangen. Foruden vor bygds prester mødte prestene i de omkring-liggende bygder i skrud. Efter kirkeforret-ningen var prestene, byggekomiteen, ordfører m/ fl. Indbudte til middag hos hr. arkitekt Thams."

Sveitserstilen forlates i 1950

Ved en større restaurering i 1950 ble tårnet reparert og forandret. Sveitserstilen kom bort, og kirka fikk den enklere stilen den har i dag.

Restaureringen i 1969

En omfattende restaurering ble også fullført i 1969. Kirka ble som ny malt brun. Denne fargen ble erstattet med slottsgul, men senere gikk man tilbake til en brun variant. I 1991 vedtok imidlertid menighetsradet å male kirka hvit.

Alterbilde "Kom til meg"

Hermann Levanger, ørbygg som hadde slått seg fram til stor driftsherre i USA ga altertavle med ramme.

Altertavla er en kopi av Carl H. Bloch sitt maleri "Kom til meg".

Bilde viser Jesus Kristus som åpner sitt hjerteog viser sin nåde til hele menneskeheten:Fangenede fattige, de gamle, barn og alle som søker hans kjærlighet

Orgler

Orgelet fra 1892

Det første orgelet i Orkanger kirke ble levert av Hals og Filtvedt i 1892.

I 1901 ble det utvidet med flere stemmer.

Utvidelsen i 1937

I 1937 ble orgelet igjen utvidet og restaurert av Brødrene Torkildsen i Åsen. Selv om det ble brukt deler fra det gamle orgelet, var ombyggingen så omfattende at det etterpå fremsto som et Torkildsen orgel.

Nytt orgel innvies i 2000

26. mars i 2000 ble så det nye orgelet i Orkanger kirke innviet.  Orgelet ble finansiert ved et stort innsamlingsarbeid og bidrag fra kommunen på kr 600.000.- Sluttregningen lød på kr. 1 350 000,-.

Dette orgelet ble også levert av Brødrene Torkildsen.

Hans Skog stod for malerarbeidet.

Kontaktinformasjon for Orkdal kirkelige fellesråd

Postadresse: Boks 4, 7321 Fannrem

Kontoradresse:  Blomstervegen 12, 7320 Fannrem

E-post:  post.orkdal@kirken.no

Telefon: 72 47 97 50

Telefon- og besøkstid: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-14

Tirsdag kl. 10-14

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"