Gudstjeneste Lensvik kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.30

Sted:Lensvik kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Lars Sperre
Organist: Ivar Nerhoel
Prekentekst: Matt 25,31-46