Gudstjeneste med nattverd Orkdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.5.2021 - kl.11.00

Til:9.5.2021 - kl.12.30

Sted:Orkdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i påsketiden
Liturg: Pål Ove Lilleberg
Organist: Barbara Wrobel
Prekentekst: Matt 7,7-12
Offerformål: Menighetsarbeidet i Orkdal
Merknader: Vi feirer nattverd
Nattverd