Gudstjeneste Orkdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.5.2020 - kl.11.00

Til:31.5.2020 - kl.12.00

Sted:Orkdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Jarle Bryne
Organist: Piotr Wrobel
Prekentekst: Joh 20,19-23
Offerformål: Stefanusalliansen
Nattverd