Gudstjeneste Orkdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2021 - kl.17.00

Til:18.4.2021 - kl.18.30

Sted:Orkdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i påsketiden
Liturg: Eldfrid-Marie Hollevik Bakken
Organist: Piotr Wrobel
Prekentekst: Joh 10,1-10
Offerformål: Orkdal menighetshus
Merknader: Menighetens årsmøte etter gudstjenesta.
Dåp