Gudstjeneste Snillfjord kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.10.2021 - kl.11.00

Til:24.10.2021 - kl.12.30

Sted:Snillfjord kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 22. søndag i treenighetstiden
Liturg: Jon Nilsen
Organist: Marija Cubrilo Druzijanic
Prekentekst: Joh 12,35–36
Merknader: Presentasjon av nye konfirmanter og 50 års-konfirmanter.
Nattverd