AVLYST / IKKE ORDINÆR GUDSTJENESTE Snillfjord kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.1.2021 - kl.11.00

Til:17.1.2021 - kl.12.30

Sted:Snillfjord kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Jon Nilsen
Organist: Jostein Selnes
Prekentekst: Joh 4,4-26
Offerformål: Søndagsskolen i Trøndelag
Dåp