Gudstjeneste Snillfjord kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.1.2020 - kl.10.00

Til:19.1.2020 - kl.12.00

Sted:Snillfjord kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Jon Nilsen
Organist: Jostein Selnes
Prekentekst: Joh 2,1-11
Nattverd