Orkland kirkelige fellesråd

Postadresse

Boks 4, 7321 Fannrem

Besøksadresse

Blomstervegen 12, 7320 Fannrem, Kvamsveien 2, 7336 Meldal

Kontaktinformasjon

Telefon: Fannrem: 72 47 97 50 www.kirken.no/orkland

Personer

Lenker