Barn og unge

I Ørland menighet ønsker vi å være en raus og tydelig kirke hvor barn og unge lever livet i tro, håp og kjærlighet.

I Ørland menighet har vi en trosopplæringsansatt som sammen med de øvrige ansatte og frivillige i menigheten lager gode opplegg for barn og unge.

Her skal de få lære mer om seg selv, om bibelen og om kirka. Nedenfor finner du aktivitetene som vi tilbyr barna fra 0 til 18 år, slik at de kan bli kjent med kirkens tro og tradisjon, og finne seg et hjem i kirke og menighet.