Konfirmasjon

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene vite mer om seg selv, kristendommen og Gud, - og om hva troen kan bety i hverdagen.

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen.

Konfirmasjon og dåp henger sammen.

Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

I Ørland menighet har vi konfirmasjon i løpet av april og mai måned, konfirmasjonsdatoer er siste helga i april (Storfosna) og de to første helgene i mai (Ørland). Påmeldingen til konfirmasjon skjer på forsommeren året før, som regel i juni før sommerferien starter.