Utegudstjeneste på Holden gård

Narbuvoll menighetsråd inviterte til friluftsgudstjeneste på Holden gård ved Siksjøen 23. juli.

Tor Tvedt var vikarprest og kantor Bjørn Vegard Bjørklund sto for musikken. Mange hadde møtt fram til den gamle skyss-stasjonen, og vi retter en takk til vertskapet for at vi fikk komme dit. Narbuvoll menighetsråd stilte som vanlig opp med kaffe og kaker etter gudstjenesten.

Kirkekaffe

Vertskapet

Takk til Magna og Martin Holden!

Kontaktinformasjon for Os kirkelige fellesråd

Besøksadresse:
Rytrøa 17
Helsesenteret,
vis a vis Kommunehuset i Os

Postadresse:
Rytrøa 14,
2550 Os i Østerdalen 

E-post:  kirkekontoret@os.kirken.no Telefon: 62470343
Åpningstid: Man-tor 9.00-14.00