Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:25.7.2021 - kl.11.00

Til:25.7.2021 - kl.12.00

Sted:Øyer kirke

Arrangør:

Velkommen til gudstjeneste i Øyer kirke! Vikarprest Gustav Schmidt,  kantor Kari Irene Lien og kirketjener Morten Brendløkken.
Menigheten tar imot ett dåpsbarn i dag.

Prekentekst for 9. søndag i treenighetstiden er Joh 8, 2-11.

Registrering: Myndighetene har bestemt at vi må ha oversikt over hvem som er i kirken, slik at vi kan bidra ved eventuell smittesporing.

Vi registrerer derfor fremmøtte på liste, med navn og mobilnummer.
Listen oppbevares i 14 dager før den makuleres.

Dette jfr. Covid 19-forskriften.