Fastegudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:26.2.2020 - kl.19.00

Til:26.2.2020 - kl.20.30

Sted:Rakkestad kirke

Arrangør:

Fastegudstjeneste v/ Svein Olav Nicolaisen

Skriftemål

Nattverd

Organist: Natanael S Svae