Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:9.5.2021 - kl.11.00

Til:9.5.2021 - kl.12.30

Sted:Degernes kirke

Arrangør:

Gudstjeneste v/Einar Huglen

Organist: Vidar Hansen

Offer: Haugetun FHS vipps nr: 500 891

NB: p.g.a korona restriksjoner er det plass til 50 personer og påbudt med munnbind!

Velkommen!