Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:22.3.2020 - kl.11.00

Til:22.3.2020 - kl.12.30

Sted:Degernes kirke

Arrangør:

Gudstjeneste v/ Gunhild V Grøvle

Åpent for dåp

Nattverd