Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.30

Sted:Degernes kirke

Arrangør:

Gudstjeneste v/ Sven Giljebrekke

1 Dåp

Offer: Diakoniutvalget, vipps nr: 500893

Organist: Syver Minge