Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:26.4.2020 - kl.11.00

Til:26.4.2020 - kl.12.30

Sted:Degernes kirke

Arrangør:

Gudstjeneste v/ Svein Olav Nicolaisen

Åpent for dåp

Nattverd

Organist: Syver Minge

Offer: Norges Kristlige Student og Skoleungdomslag