Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:20.6.2021 - kl.11.00

Til:20.6.2021 - kl.12.30

Sted:Degernes kirke

Arrangør:

Gudstjeneste v/ Sven Giljebrekke

Dåp

Organist: Natanael Orgelman Svae

Offer: Israelmisjon, vipps nr: 500 891

P.g.a korona restriksjoner er det plass til 80 personer og munnbind brukes ved inngang - utgang!