Høsttakkegudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:6.10.2019 - kl.11.00

Til:6.10.2019 - kl.12.30

Sted:Rakkestad kirke

Arrangør:

Høsttakkegudstjeneste v/ Svein Olav Niolaisen

50 års konfirmanter

Åpent for dåp

Nattverd

Organist: Victor Jankowski

Offergave: Blå kors