Gudstjeneste Innset kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.3.2020 - kl.11.00

Til:8.3.2020 - kl.12.00

Sted:Innset kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i fastetiden
Prekentekst: Matt 15,21-28
Merknader: FAMILIEGUDSTJENESTE med Tårnagenter. Kirkekaffe etter gudstjenesten, deretter menighetens årsmøte da årsmelding og regnskap legges frem. I tillegg vil forslag til justering av hovedgudstjenesten legges frem.