Dåp

Vil du la barnet ditt bli døpt? Eller vil du bli døpt selv?  I dåpen blir vi møtt av Guds kjærlighet. Den er et virkekraftig tegn som gir oss del i Guds frelse, og en gave som det bare er å ta imot, uansett når i livet vi døpes. Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Den som døpes blir medlem i Den norske kirke. Velkommen til å ta kontakt hvis du vil bli døpt, eller du ønsker å la barnet ditt døpes.

Info i Koronatiden: Det er fullt mulig å ha dåp i kirken i denne tiden. Vi følger smittevernreglene og restriksjonene når det gjelder antall personer.

Derfor vil det noen ganger bli dåp i egne gudstjenester. Hvis du ikke finner datoen du ønsker i påmeldingen, ring oss på tlf. 907 80 648 så hjelper vi deg og strekker oss langt for at du skal få den datoen du ønsker.

På kirken.no kan du lese mer om dåp.

Artikkelsnarveger