Dåp

Vil du la barnet ditt bli døpt? Eller vil du bli døpt selv?  I dåpen blir vi møtt av Guds kjærlighet. Den er et virkekraftig tegn som gir oss del i Guds frelse, og en gave som det bare er å ta imot, uansett når i livet vi døpes. Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Den som døpes blir medlem i Den norske kirke. Velkommen til å ta kontakt hvis du vil bli døpt, eller du ønsker å la barnet ditt døpes.

Vi har ulike muligheter for dåp:

- Dåp i ordinære gudstjenester.

- Dåpsgudstjeneste - egen gudstjeneste med en eller flere som ønsker dåp.

- Drop in dåp - arrangeres 1-2 ganger i året. Ingen forberedelser er nødvendig. Man bare møter opp i kirken, undertegner et skjema, har en samtale med presten og blir døpt.

Man kan komme alene eller i følge med andre. Kirken stiller med faddere om nødvendig. Man må også ha med seg gyldig legitimasjon. Vi har også dåpskjoler til utlån. Hvis du ikke finner datoen du ønsker i påmeldingen, ring oss på tlf. 907 80 648 så hjelper vi deg og strekker oss langt for at du skal få den datoen du ønsker.

På kirken.no kan du lese mer om dåp.

Artikkelsnarveger