Dåp

Hvert nytt barn fortjener en velkomstfest. Dåpen gir en god anledning til det. I kirken begynner festen og gleden. Der blir barnet høytidelig døpt, løftet opp og tatt imot. Noen har selskap med faddere, slekt og venner etterpå, andre velger en samling i all enkelhet.

Info i Koronatiden: Det er fullt mulig å ha dåp i kirken i denne tiden. Vi følger smittevernreglene og restriksjonene når det gjelder antall personer. Derfor vil det noen ganger bli dåp i egne gudstjenester. Hvis du ikke finner datoen du ønsker i påmeldingen, ring oss på tlf. 907 80 648 så hjelper vi deg og strekker oss langt for at du skal få den datoen du ønsker.                                                                    Noen tenker at barna selv må få velge dåp. De første barneårene må foreldrene gjøre alle valg for barna.

De er for små til det selv. Siden, når barnet har blitt større og har lært litt mer, kan det gjøre egne valg. Mange foreldre velger derfor dåp for barna sine. De gjør det i håp om at Gud vil holde sin hånd over barnet og hjelpe han/henne til å gjøre gode valg i livet. Underveis vil foreldre, faddere, besteforeldre, skole og kirken gi kunnskap og opplevelser som barnet kan hjelpe seg med. Når barnet blir ungdom kan det selv velge om det fortsatt vil høre til i kirken eller å velge det bort.Det er lettere å gjøre egne valg når man har kunnskap og tanker om hva valget består i.

Artikkelsnarveger