Kirkens omsorgstjeneste

Jesus gikk omkring på jorden, og så hver enkelt person som noe verdifullt og unikt. Han ønsker at vi skal gå bort og gjøre likeså.

Diakonien kommer til uttrykk på ulike måter: Gjennom enkeltmennesker, ved den organiserte diakonien i menighetene, gjennom institusjoner og organisasjoner nasjonalt og globalt.

Omsorg og nestekjærlighet bygger på gjensidighet, likeverd og respekt for den andres integritet. I inkluderende fellesskap møtes mennesker med ulike funksjonsevner, ulik kultur og etnisk bakgrunn. Her skal den enkelte både se og bli sett. Det gis gjensidig trøst og hjelp, det frigjøres nye krefter og nytt håp.

Vern om skaperverket er en del av Guds forvalteroppdrag og innebærer et ansvar for å bevare hele skaperverkets integritet.

Kamp for rettferdighet innebærer å stille seg ved siden av medmennesker, ikke passiv tilskuer, men i aktivt engasjement. Å vise solidaritet er å ta opp kampen og arbeide for rettferdighet og fred.

Diakoni er ikke bare tiltak og aktiviteter. Den utgjør også en dimensjon som kommer til uttrykk gjennom gudstjenestefeiring, forkynnelse, trosopplæringen og barne- og ungdomsarbeid.

Sitat

”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.”

Kirkerådet 2007

Artikkelsnarveger