Trosopplæring i Rygge og Ekholt menigheter

I trosopplæringsplanen har vi som hovedmål: Å utvikle og gjennomføre en systematisk og sammenhengende trosopplæring for alle døpte i alderen 0 – 18 år, uavhengig av funksjonsevne.

Trosopplæringen skal vekke og styrke den kristne tro, gi kjennskap til den treenige Gud, bidra til kristen livstolkning og livsmestring og utfordre til engasjement og deltagelse i kirke og samfunnsliv.

Kontaktinformasjon for Rygge kirkelige fellesråd

Besøskadresse: Rygge kirkekontor, Carlbergveien 6B, 1526 Moss 

Postadresse:
Larkollveien 9, 1570 Dilling

 

Telefon: 69 26 44 81

 


Epost:
rygge.kirkekontor@rygge.kommune.no

 

 

 

 

 

Åpningstider:
Tirsdag - fredag 09.00-14.00