Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:5.7.2020 - kl.11.00

Til:5.7.2020 - kl.12.00

Sted:Sarpsborg kirke

Arrangør:

Gudstjeneste ved Helena Isebakke. Dåp og nattverd.