Konf.samling Tune gr2

Praktisk informasjon

Fra:4.3.2021 - kl.15.15

Til:4.3.2021 - kl.16.45

Sted:Tune kirke

Arrangør: