Tune kirkes Barnekor og Pikekor

Praktisk informasjon

Fra:2.6.2021 - kl.17.30

Til:2.6.2021 - kl.18.45

Sted:Tune kirke

Arrangør:

Korøvelser for barn og unge. BK fra 2.-6.klasse, PK fra 7. klasse og eldre. se www.korene.no