Diakoni og omsorg

Her vil vi etter hvert presentere vårt diakonale arbeid.

Misjonsprosjektene

Menighetsrådene i Skaunmenighetene har inngått avtaler med ulike misjonsorganisasjoner som sine misjonsprosjekter.

Les mer