Kulturarrangement Skaun menighetshus

Praktisk informasjon

Fra:4.1.2020 - kl.16.00

Til:4.1.2020 - kl.17.00

Sted:Skaun menighetshus

Arrangør:

Liturg: Dagfinn Thomassen
Prekentekst: Matt 2,1-12