Velkommen til formiddagstreff på menighetshuset

Formiddagstreff på Sortland menighetshus onsdag 14. februar.  Velkommen!

Vi i Sortland Menighet arrangerer hver måned formiddagstreff på menighetshuset.
Formiddagstreffet er en fin plass å møte kjente og nye mennesker på, og alle er velkommene!

Vi har først andakt med påfølgende kaffe, og noe å bite i.

Kom til en hyggelig sammenkomst den 14. februar kl 11.00.

Håper vi sees!

Kontaktinformasjon for Sortland Sokn

Sortland Sokn 

Postboks 142

8401 Sortland

Kontoradresse: Gårdsallèen 2A, 8400 Sortland

Telefon: 76109910 

Faks: 76109911

Telefon- og besøkstid: 

Man-fre 09-14