Gudstjenester i Sortland sokn

De fleste søndager er det gudstjeneste i en eller flere av soknets kirker.  Vi håper du finner gudstjenester som du ønsker å komme til.   Dåp er det mulig å ha på de fleste gudstjenestene i Sigerfjord og Indre Eidsfjord kirke.  I Sortland kirke er det mulig å ha dåp de gangene det er nevnt i oversikten.

27. august

Sortland kirke kl 11.00: Familiegudstjeneste ved Punsvik. Dåp.
Indre Eidsfjord kirke kl 11.00: Høymesse med nattverd og dåp

3. september
Sortland kirke kl 11.00: Gudstjeneste med dåp.

10. september Vingårdssøndag
Sigerfjord kirke kl. 11.00: Høymesse med nattverd og dåp. ved Tsegayesus Hunde

13. september Onsdag
Sortland menighetshus kl. 11.00: Formiddagstreff

17. september 15. søndag i treenighetstiden
Sortland kirke kl. 11.00: Høymesse med nattverd og dåp v. Punsvik. Maks 4 dåp.
Skaperverket er ikke til salgs

24. september 16. søndag i treenighetstiden
Sortland kirke kl. 1100: Høymesse. Eldres kirkesøndag. Nattverd v Punsvik

1 oktober 17. søndag i treenighetstiden
Sortland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp v. Fredwall

8. oktober 18. søndag i treenighetstiden
Indre Eidsfjord kirke kl. 11.00: Høymesse med nattverd og dåp ved Vikar.

15. oktober 19. søndag i treenighetstiden
Sortland kirke kl. 11.00: Høymesse med nattverd og dåp. ved Punsvik. Maks 4 dåp
Frelsen er ikke til salgs

22. oktober 20. søndag i treenighetstiden
Sortland kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste med utdeling av kirkebok. V Punsvik. Maks 3 dåp.
Sigerfjord kirke kl. 17.00: Familiegudstjeneste med utdeling av kirkebok. Dåp. Ved Punsvik

29. oktober Bots og bønnedag
Indre Eidsfjord kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste med utdeling av kirkebok. Dåp. Ved Punsvik.

5. november Allehelgensdag
Sigerfjord kirke kl. 11.00: Høymesse med nattverd v. Punsvik
Sortland kirke kl. 18.00: Høymesse med nattverd.ved Punsvik og Vikar

12. november 23. søndag i treenighetstiden
Indre Eidsfjord kirke kl. 11.00: Høymesse med nattverd og dåp. Ved Tsegayesus Hunde.

19. november 24. søndag i treenighetstiden
Sortland kirke kl. 18.00: Tomasmesse med nattverd v. Fredwall
Mennesker er ikke til salgs

26. november Domssøndag / Kristi kongedag
Sortland kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp ved Punsvik

3. desember 1. søndag i advent
Sortland kirke kl. 1100: Lysmesse med konfirmanter Ved Punsvik, Visnes og Vikar.

10. desember 2. søndag i advent
Sigerfjord kirke kl. 1100: Lysmesse med konfirmanter ved Punsvik og Visnes
Indre Eidsfjord kirke kl. 1800: Lysmesse med konfirmanter og kor ved Vikar og Visnes
Sortland kirke kl. 1800: Førjulskonsert.


17. desember 3. søndag i advent
Sortland kirke kl . Händels «Messias»

24. desember Julaften / 4. søndag i advent
Sortland kirke kl. 1400: Familiegudstjeneste ved Punsvik. Sortland barnekor deltar.
Indre Eidsfjord kirke kl. 1400: Familiegudstjeneste ved Vikar.
Sortland kirke kl. 1600: Familiegudstjeneste ved Punsvik. Sortland juniorkorps deltar.
Sigerfjord kirke kl. 1600: Familiegudstjeneste ved Vikar.

25. desember Juledag
Sortland kirke kl. 1200: Høytidsgudstjeneste ved Vikar. Nattverd

26. desember 2. juledag
Sigerfjord kirke kl. 1200: Høytidsgudstjeneste ved Punsvik. Nattverd og dåp
Indre Eidsfjord kirke kl. 1500: Høytidsgudstjeneste ved Punsvik. Nattverd og dåp

28. desember Torsdag
Sortland kirke kl. 1600: Dåpsgudstjeneste ved Vikar.

31. desember Nyttårsaften
Sortland kirke kl. 1700: Meditasjonsgudstjeneste ved Vikar.

Kontaktinformasjon for Sortland Sokn

Sortland Sokn 

Postboks 142

8401 Sortland

Kontoradresse: Gårdsallèen 2A, 8400 Sortland

Telefon: 76109910 

Faks: 76109911

Telefon- og besøkstid: 

Man-fre 09-14