Gudstjenester i Sortland sokn

De fleste søndager er det gudstjeneste i en eller flere av soknets kirker.  Vi håper du finner gudstjenester som du ønsker å komme til.   Dåp er det mulig å ha på de fleste gudstjenestene i Sigerfjord og Indre Eidsfjord kirke.  I Sortland kirke er det mulig å ha dåp de gangene det er nevnt i oversikten.

3. februar Vesterålsnatta

Felles for alle konfirmanter i Vesterålen. I Øksnes-hallen

4. februar Tomassmesse - Samefolketsdag
Sortland kirke kl 18.00 ved Punsvik

11. februar
Sortland kirke kl 11.00 ved Håkedal. Dåp og nattverd

18. februar Familiegudstjeneste
Sigerfjord kirke kl 11.00 ved Punsvik. Dåp og min kirkebok

18. februar Familiegudstjeneste
Indre Eidsfjord kirke kl 17.00 ved Punsvik. Dåp og min kirkebok

25. februar
Sortland kirke kl 11.00 ved Håkedal. Dåp og nattverd

4. mars Familiegudstjeneste
Sortland kirke kl 11.00 ved Håkedal. dåp og min kirkebok

11. mars Solidaritetsgudstjeneste
Sortland kirke kl 18.00 ved Punsvik og Amundsen. Nattverd, konfirmanter deltar

18. mars 
Indre Eidsfjord kirke kl 11.00 ved Punsvik og Amundsen. Dåp og nattverd, konfirmanter deltar

18. mars Solidaritetsgudstjeneste
Sigerfjord kirke kl 18.00 ved Håkedal og Amundsen. Nattverd, konfirmanter deltar

25. mars Familiegudstjeneste
Sortland kirke kl 11.00 ved Punsvik. Dåp, Sortland barnekor deltar

29. mars 
Sigerfjord kirke kl 11.00 ved Punsvik. Dåp og nattverd

29. mars Allment skriftemål
Sortland kikre kl 18.00 ved Punsvik

30. mars Pasjonsgudstjeneste
Sortland kirke kl 11.00 ved Håkedal

1. april Høytidsgudstjeneste. Påskedag
Sortland kirke kl 11.00 ved Fredwall og Håkedal. Dåp og nattverd. Korgruppe deltar

2 april Høytidsgudstjeneste. 2. påskedag
Indre Eidsfjord kirke kl 11.00 ved Håkedal. Dåp og nattverd.

15. april
Sortland kirke kl 11.00 ved Punsvik. Dåp og nattverd

22. april Familiegudstjeneste
Sortland kirke kl 11.00 ved Håkedal og Visnes. Dåp, tårnagenter deltar

28. april Konfirmasjonsgudstjeneste
Sortland kirke kl 11.00 ved Håkedal og Amundsen

29. april Konfirmasjonsgudstjeneste
Indre Eidsfjord kirke kl 11.00 ved Håkedal og Amundsen

5. mai Konfirmasjonsgudstjeneste
Sortland kirke kl 11.00 ved Punsvik og Amundsen

6. mai Konfirmasjonsgudstjeneste
Sortland kirke kl 11.00 ved Punsvik og Amundsen

10. mai Konfirmasjonsgudstjeneste
Sigerfjord kirke kl 11.00 ved Punsvik og Amundsen Dåp.

10. mai Fellesgudstjeneste med Hadsel
Ytre Eidsfjord kl 11.00

10. mai Konfirmasjonsgudstjeneste
Sortland kirke kl 13.00 ved Punsvik og Amundsen

13. mai
Sortland kirke kl 11.00 ved Håkedal. Dåp og nattverd

17. mai Festgudstjeneste
Sigerfjord kirke kl ved Punsvik

17. mai Festgudstjeneste 
Indre Eidsfjord kirke kl Ved Punsvik

17. mai Festgudstjeneste
Sortland kirke kl ved Håkedal

20. mai Høytidsgudstjeneste. Pinsedag
Sortland kirke kl 11.00 ved Punsvik. Dåp og nattverd

21. mai 2. pinsedag
Godfjorden kl 11.00 

27. mai
Sortland kirke kl 11.00 ved Fredwall. Dåp og nattverd

Kontaktinformasjon for Sortland Sokn

Sortland Sokn 

Postboks 142

8401 Sortland

Kontoradresse: Gårdsallèen 2A, 8400 Sortland

Telefon: 76109910 

Faks: 76109911

Telefon- og besøkstid: 

Man-fre 09-14