Gudstjenester i Sortland sokn

De fleste søndager er det gudstjeneste i en eller flere av soknets kirker.  Vi håper du finner gudstjenester som du ønsker å komme til.   Dåp er det mulig å ha på de fleste gudstjenestene i Sigerfjord og Indre Eidsfjord kirke.  I Sortland kirke er det mulig å ha dåp de gangene det er nevnt i oversikten.

 21. mai
Sortland kirke kl. 1100: Familiegudstjeneste og Tårnagenthelg ved Punsvik. Dåp

 25. mai Kristi himmelfartsdag
Indre Eidsfjord kirke kl. 1100: Høymesse og felles kirkesøndag for Sortland og Hadsel menigheter ved Øverland. Nattverd og dåp

28. mai
Sortland kirke kl 12.00: Sanggudstjeneste ved Punsvik. Gjestekor: Hudrimar og Holand blandakor.

4. juni pinsedag
Sortland kirke kl 11.00: Høytidsgudstjeneste ved Øverland. Nattverd og dåp.

5. juni

Sigerfjord kirke kl 11.00: Høytidsgudstjeneste ved Punsvik. Nattverd. og dåp

11. juni 
Sortland kirke kl 11.00: Høymesse med nattverd og dåp.

18. juni Friluftsgudstjeneste

Minnelunden kl 11.00?

25. juni
Indre Eidsfjord kirke kl 11.00: Høymesse med nattverd og dåp

2. juli
Sortland kirke kl 11.00: Høymesse ved Øverland. Dåp og nattverd

9. juli
Sortland kirke kl 11.00: Høymesse ved Øverland. Dåp og nattverd.

16. juli
Ingen gudstjenester i soknet.

23. juli
Sortland kirke kl 11.00: Høymesse ved Øverland. Dåp og nattverd.

30. juli
Sigerfjord kirke kl 11.00: Høymesse ved Punsvik. Nattverd og dåp

6. august
Sortland kirke kl 11.00: Høymesse ved Punsvik. Dåp og nattverd.

13. august
Ingen gudstjeneste i soknet

20. august
Sortland kirke kl 11.00: Høymesse ved Punsvik. Dåp og nattverd og 50 årskonfirmanter

27. august
Sortland kirke kl 11.00: Familiegudstjeneste ved Punsvik. Dåp.
Indre Eidsfjord kirke kl 11.00: Høymesse med nattverd og dåp

3. september
Sortland kirke kl 11.00: Gudstjeneste med dåp.

Kontaktinformasjon for Sortland Sokn

Sortland Sokn 

Postboks 142

8401 Sortland

Kontoradresse: Gårdsallèen 2A, 8400 Sortland

Telefon: 76109910 

Faks: 76109911

Telefon- og besøkstid: 

Man-fre 09-14