Velkommen som konfirmant i Sortland 2017-2018!

Her er oversikten over konfirmantplanen for høsten 2017.

Tirsdag 5.09, kl 17.00-20.30. ALLE konfirmantene. Pilgrimsvandring -  møtes ved HV-leir ovenfor muningsletta, HUSK: vått i marka så ta på klær og sko etter forholdene! Vi avslutter i Sortland kirke ca 20.30, utdeling av bibel og perm.

Tirsdags gruppa 12.09, kl 17.00-18.30. Tema: Bibel og gudstjeneste i Sortland kirke. Husk bibel og perm!
Onsdags gruppa 13.09, kl 17.00-18.30. Tema: Bibel og gudstjeneste i Sortland kirke. Husk bibel og perm!

Fredag 22.09, kl 13.00-17.00. I Sortland kikre. KUN A+B-klassen! Tema: Hellig hus, kirkegårdsorientering og kreativt bibelarbeid. Husk bibel og perm!

Tirsdag 26.09, kl 14.00-17.00. Indre Eidsfjord kirke. KUN Holmstad konfirmantene! Tema: Hellig hus, kirkegårdsorientering og kreativt bibelarbeid. Husk bibel og perm!

Fredag 29.09, kl 13.00-17.00. I Sortland kirke. KUN onsdagsgruppa! Tema: Hellig hus, kirkegårdsorientering og kreativt bibelarbeid. Husk bibel og perm!

Høstferie!

Tirsdags gruppa 24.10, kl 17.00-18.30. Tema: Dåp og nattverd i Sortland kirke. Husk bibel og perm.
Onsdags gruppa 25.10, kl 17.00-18.30. Tema: Dåp og nattverd i Sortland kirke. Husk bibel og perm.

Tirsdags gruppa 31.10, kl 17.00-18.30. Tema: Da jeg trengte en neste, i Sortland kirke. Husk bibel og perm!
Onsdags gruppa 01.11, kl 17.00-18.30. Tema: Da jeg trengte en neste, i Sortland kirke. Husk bibel og perm!

Tirsdags gruppa 07.11, kl 17.00-18.30. Tema: Jesus + tidslinja, i Sortland kirke. Husk bibel og perm!
Onsdags gruppa 08.11, kl 17.00-18.30. Tema: Jesus + tidslinja, i Sortland kirke. Husk bibel og perm!

Fredag 01.12 kl 13.00-15.00. KUN (alle) Sortlands konfirmantene. Øving til lysmesse, i Sortland kirke.
Søndag 03.12 kl 11.00. Lysmesse i Sortland kirke, møt ikke senere enn 10.40. Ta med venner og familie.

Tirsdag 05.12 kl 14.00-15.00. KUN Holmstad konfirmantene. Øving til lysmesse i Indre Eidsfjord kirke.

Fredag 08.12 kl 13.30-14.30. KUN Sigerfjord konfirmantene. Øving til lysmesse i Sigerfjord kirke.

Søndag 10.12 kl 11.00. Lysmesse i Sigerfjor kirke, møt ikke senere enn 10.40. Ta med venner og familie.
Søndag 10.12 kl 18.00. Lysmesse i Indre Eidsfjord kirke, møt ikke senere enn 17.40. Ta med venner og familie.

Juleferie.

Konfirmantplanen for vår 2018 vil komme over nyttår.

Praktisk informasjon:

Planen er midlertidig, og endringer kan oppstå. Vi informerer om endringer så snart vi kan, følg gjerne med på facebooksiden "konfirmanter i Sortland 2018", eller www.kirken.no/sortland.

Har du ikke facebook? - Send en e-post til cvi@sortland.kommune.no med e-post adresse og telefonnummer slik at vi kan kontakte dere med den samme informasjonen vi legger ut på våre nettsider.

Vikarierende konfirmantansvarlig til og med jul er menighetspedagog Cecilie Marlen Visnes, og kan kontaktes på  cvi@sortland.kommune.no, sms 95282457 eller kontortelefon 76109923.

Etter jul kommer Trine Amundsen tilbake og overtar konfirmantansvaret.

Hvilken klasse som blir tirsdagsgruppa/onsdagsgruppa vet vi over sommeren når vi ha fått alle påmeldinger.

Velkommen til et spennende og lærerikt konfirmantår 2017/18 i Sortland menighet.

Kontaktinformasjon for Sortland Sokn

Sortland Sokn 

Postboks 142

8401 Sortland

Kontoradresse: Gårdsallèen 2A, 8400 Sortland

Telefon: 76109910 

Faks: 76109911

Telefon- og besøkstid: 

Man-fre 09-14