Kirker og menighetshus - utleie

Retningslinjer og utleiepriser tilknyttet vår virksomhet finner du nedenunder

RETNINGSLINJER VED UTLEIE AV KIRKER I SORTLAND SOKN

1.
Utleie av kirkene i Sortland sokn skal skje i henhold til "Regler for bruk av kirken fastsatt av kirkemøtet 15. november 1991 med hjemmel i kgl. Res. Av 25 oktober 1991 nr. 674. Sist endret ved vedtak i Kirkemøtet 19. november 1999".

2.
Etter at menighetens eget behov for bruk av kirkene er fastsatt, kan kirkene leies ut til andre aktører. Søknader skal behandles i den rekkefølge som de kommer inn. Som hovedregel skal det ikke være mer en ett større kulturarrangement i kirken p.r. helg, eller 2 dager etter hverandre midt i uken. Unntak kan gjøres. Vurdering av utleie en bestemt ukedag/helg må da sees i sammenheng med øvrige aktiviteter i den aktuelle kirke, samt den kirkelige bemanning.

3.
Ved utleie av kirken stiller menigheten med kirketjener til åpning og lukking av kirken, samt til brannvernledelse under arrangementet. Ved utleie til konserter/kulturarrangement skal tilrettelegging/rigging før og etter arrangementet, samt billettsalg ordnes av leietaker.

4.
Sortland menighetsråd delegerer den løpende vurdering og behandling av søknader om leie av kirkene til arbeidsgruppe bestående av menighetssekretær, kantor og sokneprest. Saker av prinsipiell karakter skal legges fram for menighetsrådet til avgjørelse.

Retningslinjene for øvrig administreres av kirkevergen eller den han bemyndiger.

 

PRISLISTE VED UTLEIE AV KIRKER OG ANDRE TJENESTER I SORTLAND SOKN

1. Leie av kirke for personer og organisasjoner som er bosatt/hjemmehørende i Sortland kommune.

a) Til vigsel - Gratis

b) Til begravelse/bisettelse - Gratis

c) Konserter/kulturarrangement der menigheten selv står som a
rrangør (onsdagskonserter etc.) - Gratis

d)Konserter/kulturarrangement der kirken leies av andre : 

Sortland kirke
Det betales 10 % av billettinntekter, minimum kr 800,-. Dette inkuderer kirketjener til åpning og lukking av kirken,samt til brannvernledelse under arrangementet.Tilrettelegging/rigging for arrangementet før og
etter, samt billettsalg må ordnes av leietaker.

Sigerfjord- og Indre Eidsfjord kirke
Det betales 10 % av billettinntekter, minimum kr 400,-. Dette inkuderer kirketjener til åpning og lukking av kirken,samt til brannvernledelse under arrangementet. Tilrettelegging/rigging for arrangementet før og etter, samt billettsalg må ordnes av leietaker. Tillegg for leie av kirkestue og kjøkken i Indre Eidsfjord kirke er kr 500,-.

2. Leie av kirke for personer og organisasjoner som ikke er bosatt/hjemmehørende i Sortland kommune.

a)  Til vigsel (Inkl. kirkelig betjening) :  kr 1.200,-
     Kontorvigsel :                                 kr    500,-

b) Til begravelse (Inkl. kirkelig betjening):  kr  2.500,-

c) Til konserter/kulturarrangement :

Sortland kirke
Det betales 10 % av billettinntekter, minimum kr 2.500,-. Dette inkuderer kirketjener til åpning og lukking av kirken,samt til brannvernledelse under arrangementet.Tilrettelegging/rigging for arrangementet før og
etter, samt billettsalg må ordnes av leietaker.

Sigerfjord kirke
Det betales 10 % av billettinntekter, minimum kr 400,-. Dette inkuderer kirketjener til åpning og lukking av kirken,samt til brannvernledelse under arrangementet. Tilrettelegging/rigging for arrangementet før og
etter, samt billettsalg må ordnes av leietaker.

Indre Eidsfjord kirke
Det betales 10 % av billettinntekter, minimum kr 400,-. Dette inkuderer kirketjener til åpning og lukking av kirken,samt til brannvernledelse under arrangementet. Tilrettelegging/rigging for arrangementet før og etter, samt billettsalg må ordnes av leietaker.
Tillegg for leie av kirkestue og kjøkken i Indre Eidsfjord kirke er kr 500,-.

Andre arrangement i regi av organisasjoner/virksomhet som ikke er en del av Den norske kirke
Det betales kr 1000,- pr dag med tillegg av kr 150,- pr time for kirketjener.

3. Andre formål

a) Planting og stell av gravsted pr. grav kr 450- ekskl mva. For ektefeller med 2 støtter kr 500,- ekskl mva. 

b) Nedsetting av urne for utenbygds kr 500,-


Utleie av menighetshus

Utleiepriser for Sortland menighetshus:

Hele huset kr 800,-

1. etasje kr 500,-

2. etasje kr 500,-

Kjøkken er inkludert og det forutsettes at leietaker står for renhold av menighetshuset etter bruk.

Kontaktinformasjon for Sortland Sokn

Sortland Sokn 

Postboks 142

8401 Sortland

Kontoradresse: Gårdsallèen 2A, 8400 Sortland

Telefon: 76109910 

Faks: 76109911

Telefon- og besøkstid: 

Man-fre 10-13

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"