Konfirmasjon i Ottestad kirke

Ottestad menighet har et variert opplegg med mange ulike samlinger i løpet av konfirmanttiden. Vi inviterer alle ungdommer til å delta på konfirmasjonsleir den sommeren de går ut 8. klasse på ungdomsskolen. Konfirmasjonsleiren finner sted på Mesnali leirsted fra tirsdag til lørdag den siste uka i sommerferien. Konfirmasjonssamlingene fortsetter i september, og vi har mange forskjellige samlinger helt fram til selve konfirmasjonen som foregår en av de to første helgene i mai.

Konfirmasjon er en gammel tradisjon, nesten like gammel som Ottestad kirke, som er fra 1731. Vi har i de siste årene hatt store konfirmantkull, mellom 50 og 67 konfirmanter, og vi gleder oss over alle konfirmantene som ønsker å bli konfirmert hos oss. Vi legger vekt på fellesskapsbyggende opplevelser, og vi har flere utendørs samlinger med ulike aktiviteter. Vi har også samlinger i mindre grupper på menighetshuset på Kjonerud, der konfirmantene kan stille spørsmål og delta i samtalen.

 Begge prestene fungerer som konfirmantlærere, og vi vil komme inn på noen av de store spørsmålene i livet. Vi gir ikke alle svarene, men vi er opptatt av at den enkelte konfirmant kan bli mer selvstendig, finne ut mer av sin tro og komme fram til sine egne svar i sitt eget tempo. På den måten håper vi at den enkelte ungdom kan finne en god tilhørighet i kirken og bli styrket i sin identitet og personlighetskjerne. Konfirmanttiden avsluttes med en forbønnshandling på konfirmasjonsdagen med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. Den som ikke er døpt som barn, kan bli det i løpet av konfirmasjonstiden.

Sitat

Konfirmantene kan selv velge om de vil delta på et konfirmasjonsopplegg med leir eller uten leir. Brev med invitasjon og påmeldingsskjema til konfirmantleiren og konfirmanttiden i Ottestad menighet blir sendt ut i løpet av mai måned. Alle konfirmantene blir invitert til en egen presentasjonsgudstjeneste nest siste søndag i september. For å få mer informasjon om konfirmasjonstiden i Ottestad menighet, ta gjerne kontakt med kirkekontoret i Stange på tlf. 625 78930. Eller du kan kontakte en av prestene i menigheten.

Tid for refleksjon og opplevelse

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene vite mer om seg selv, kristendommen og Gud - og om hva troen kan bety i hverdagen.

Les mer

Ny film om hvordan vi møter flyktninger

Konfirmasjonstiden er en tid for å utforske viktige spørsmål sammen med andre. Hvordan vi møter flyktningene er et slikt spørsmål.

Les mer