Velkommen til dåp i våre kirker!

Dåp er en gammel tradisjon i landet vårt og er en markering og feiring av barnet som er født. Men den er noe mer. Dåp er ett av kirkens to sakrament. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus.

Vi tilbyr dåp til alle som ønsker det, også nå. På grunn av restriksjoner i forbindelse med Korona-epidemien, gjennomføres dåpsgudstjenester med kun ett barn om gangen. Det vil si at det er dåp i gudstjeneste kl.11 og at det settes opp en kl.13.00.

Vi anbefaler at dere døper barnet i den menigheten der dere bor.

Her vil barnet i årene som kommer få invitasjon om å ta del i menighetens lokale trosopplæringstilbud. Fadderne må være medlem i Den norske kirke eller en kirke som praktiserer barnedåp, og være fylt 15 år.

Nedenfor finner du informasjon om påmelding til dåp, praktiske forberedelser og det å være fadder.

Har du praktiske spørsmål om dåp i kirken, kontakt vårt kirkekontor som organiserer det administrative i forbindelse med dåp, tlf: 62578930

Artikkelsnarveger

Sitat

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Johannesevangeliet, kapittel 3, vers 16