Veiledning for pårørende

Alt har sin tid – også døden. De fleste knytter sterke, men ofte forskjellige følelser til møtet med døden. Likevel vil mange trekke fram ønsket om å ta avskjed på en verdig måte og muligheten til å ta fram minner om avdøde som verdigfullt. 

Gravferden har stor betydning for en reell følelsesmessig avskjed med den døde. Sammen med f.eks. en båreandakt og eventuelt det å stelle den døde, kan gravferden gi sørgetiden en god start. Gravferden kan gi sorgen en retning som i sin tid og på en individuell måte omdanner sorgen til en ressurs i den enkeltes liv. Minneord, kransepålegging, lystenning, skriftlesing og bønner gir de som er med mulighet til å markere gravferden som en viktig begivenhet i familien og vennekretsen. 

Mange føler hjelpesløshet i møte med alle de praktiske oppgavene som må ordnes i forbindelse med et dødsfall. I dag kan et begravelsesbyrå ta seg av mye av dette. 
De pårørende anbefales å ta seg litt tid til å kjenne på og snakke om, hvilke deler av forberedelsene en ønsker å gjøre selv. Her kan kirkelig ansatte, både prest og diakon, være gode samtalepartnere. 

Vi har laget en veiledning som vi håper kan være til hjelp i en ellers vanskelig tid.

 


 

Før gravferdsdagen

Avtale om gravferd/bisettelse
Avtale om gravferd eller bisettelse gjøres i de fleste tilfeller med et begravelsesbyrå.

Avtale om gravsted
Gravferdsmyndigheten er ansvarlig for påvisning/uttak av gravsted. I praksis avklares dette med begravelsesbyrået eller direkte med gravferdskonsulenten så raskt som mulig etter dødsfallet. Ønskes det reservering av gravplass ved siden av den døde til eventuelt gjenlevende ektefelle eller andre, må dette avtales samtidig.

Å se den døde
Mange pårørende som har sett den døde etter at vedkommende er lagt i kisten, er i ettertid takknemlige for det. Det anbefales som verdifullt. Syning kan skje i heimen, på sykeheim eller sykehus, i forbindelse med båreandakt eller der den døde oppbevares. Dette kan avtales med begravelsesbyrået.

Melding til tingretten/skifteretten
Melding til tingretten/skifteretten blir formidlet via begravelsesbyrået (eget skjema)

Annonse til avisene
Dette ordnes av begravelsesbyrået, evt. av de pårørende selv.

Salmevalg
Salmer velges av pårørende sammen med kantor/prest.

Solosang/korsang/ekstra musikk
Hvis man ønsker ekstra sang eller musikk, må pårørende selv gjøre avtale med aktørene. 
Kantor/organist må orienteres på tidligst mulig tidspunkt, og kan også være behjelpelig med råd. Merk at musikk som benyttes i seremonier skal godkjennes av kantor/prest.

Pynting i kirken
Dette kan pårørende overlate til byrå eller de kan pynte selv.

 


 

På gravferdsdagen

Innbæring
Ønsker pårørende å være med under innbæring og plassering av kisten i kirka, avtales dette med begravelsesbyrået.

Vertskap
Pårørende eller noen som pårørende ber om det, kan stå ved inngangen for å ønske velkommen til kirka, og dele ut sangark. Alternativt kan dette ordnes av begravelsesbyrået.

Minnegave
Dersom det ønskes en minnegave i stedet for blomster, vil det bli satt fram kasser ved inngangene for dette. Hvis dette står i dødsannonsen, er det ikke nødvendig å gi noe mer beskjed til kirketjener. Opptellingen og forsendelse av pengene er pårørendes ansvar.

Kondolanse
Det legges ut kondolanseprotokoll ved inngangen, der alle som kommer til kirken kan skrive sine navn. Plasser gjerne et bilde av den avdøde ved protokollen.

 


 

Etter gravferdsdagen

Avdøde minnes
Ved første gudstjeneste etter gravferden minnes avdøde på en enkel måte i forbindelse med kunngjøringene i gudstjenesten. Pårørende må da gjerne møte i kirken.
På Allehelgensdag, første søndag i november, er det skikk å minnes alle som er gravlagt siden forrige Allehelgensdag.

Gravstedet
I tiden etter gravferden utføres følgende av gravplassmyndigheten:
Visne kranser og blomster fjernes, det planeres og såes til.
Eventuell beplanting gjøres av pårørende selv.
Merk at en grav vil ikke bli plannert før det er gått ca. 3 måneder. Foregår begravelsen i vinterhalvåret, blir graven planert på våren.

Gravminne
Gravminne settes opp etter anvisning fra gravferdsmyndigheten.
Maksimal størrelse og vekt på gravminne er regulert i vedtektene for gravplassene

Feste av gravsted
En enkeltperson skal stå som fester og ansvarlig for gravstedet. Alle har rett til gratis grav i 20 år etter gravferden i den kommunen de har vært bosatt. Ønskes graven bevart ut over 20 år, skal det betales festeavgift. Krav på festeavgift blir sendt festeren av gravstedet hvert femte år. For grav som reserveres ved siden av annen grav, til f.eks gjenlevende ektefelle eller andre, skal det betales festeavgift fra første år. 
Benyttes en festet grav utløser dette ikke retten til fri grav i 20 år.

Opplysninger om fester av gravsted
Det kommer med ujevne mellomrom henvendelser fra både privatpersoner og virksomheter om innsyn i hvem som er fester til bestemte gravsteder. KA, arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, har gjort en juridisk vurdering av retten til innsyn og funnet at en slik generell innsynsrett ikke foreligger. KAs vurdering kan leses ved å klikke på lenken.   

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"