Referat fra informasjonsmøte Stjørdal menighet

Referat fra konfirmantforeldremøte i Værnes kirke 12. juni 2019.

Velkommen!

Presentasjon: kapellan Linda Aune, kateket Laffen Jensen, menighetspedagog Solveig Frafjord Whitcomb, kantor Brita Sjøberg.
I tillegg vil konfirmantene også møte sokneprest i Stjørdal Per Anton Leite, menighetspedagog Silje Smørvik, sokneprest Jørgen Setran, sokneprest Kristine Setran og sokneprest Birte Gresseth.

Påmelding https://kirken.no/stjordal

    - Velg “Konfirmasjon”

    - Velg “Påmelding til konfirmasjon”
Påmelding fra kl. 09:00, mandag 17. juni.

Konfirmanter som ikke er døpt i Stjørdal kommune, må levere kopi av dåpsattest. Dersom du ikke har dåpsattest, får du dette fra kirkekontoret der du er døpt.

VIKTIG: Legg inn korrekt info om skole/klasse/krets/mobiltelefon konfirmant/mobiltelefon foreldre og likens med mail.

Oppgi eventuelle ting som vi må ta hensyn til. Dette være seg allergier, handicap, sykdommer, medisinbruk (konfirmantleir) og andre ting vi må ta hensyn til. Vi henter ikke inn info fra skolene om dette.

På nettsiden finner du også all informasjon fremover. Vi forventer at konfimantene selv følger med på når det er samling/oppmøte, og at konfirmantene/foresatte følger med på denne nettsiden spesielt dersom fravær.

Undervisning

 • Samlinger: ca. 12 stk. alt etter hvilken linjefag man velger. Alle samlingene må prioriteres! Dersom konfirmanten likevel ikke kan komme sender foresatte en melding (mail/sms) til kateket. Helst i forkant, og helst før jeg må etterlyse dette. Se for øvrig planene, både for lokal undervisning og linjefag.
 • Linjefag: Konfirmanten kan velge mellom fem forskjellige linjer. Valget tas gjennom påmelding til konfirmasjon. I brosjyren dere har fått kan dere lese litt mer om hva de forskjellige linjene vil gå ut på. Denne infoen finnes også her.

PLANLEGG GODT OG UNNGÅ FRAVÆR. Konfirmanten settes opp på en bestemt samling. Det er bedre at konfirmanten møter på en av de andre tilsvarende samlinger med samme tema, fremfor å ikke møte i det hele tatt. I løpet av en uke er det samme undervisning som “går igjen”.

Gudstjenester

Konfirmantene må være med på 8 ordinære gudstjenester (ikke bryllup, begravelse) i løpet av året. De får et gudstjenestekort hvor prest signerer for oppmøte. Det er ikke nødvendig å vente til april før konfirmanten begynner med dette.

Som forelder kan du gjerne pushe på her. Vi vil ha noen egne ungdomsgudstjenester i Stjørdal kirke (kimen kulturhus). Anbefaler at konfirmantene benytter seg av disse her er foreldrene selvsagt også hjertelig
velkommen.

Konfirmantsamling

250 konfirmanter møtes og skal gjøre noe sammen. Dette kommer til å bli en lørdag i februar, fra kl. 10 til 17. Vi kommer tilbake til både når og hva denne dagen skal inneholde.

Leir/helgesamling

er obligatorisk og konfirmanten MÅ VELGE mellom enten:

○ En leir. Leir koster ca 1000,-. Begrenset antall plasser pr. leir og her skal vi ha med konfirmanter fra de andre kirkene så første mann til mølla. Eller:

○ helgesamlingen. en lørdag kl. 10:00 16:30. Gratis.

Vi har gode økonomiske støtteordninger hvis det skulle være den økonomiske situasjonen i hjemmet som gjør at konfirmanten ikke kan reise på leir. Ta kontakt med meg.

Når du har sendt inn påmeldingen til konfirmasjon vil du bli sendt direkte videre til påmelding til leir. Det er begrenset antall plasser pr. leir og vi ha med konfirmanter fra de andre menighetene i Stjørdal. Det er derfor viktig at dere er rask ute med påmelding.

Innsamlingsaksjon

til Kirkens Nødhjelp i mars. Konfirmantene går rundt 2 og 2, med bøsser i hele
Stjørdal kommune og samler inn penger til de som ikke har det så bra som oss.

Her trenger vi også hjelp fra foreldre til kjøring rundt til rodene og til bollebaking (konfirmantene får boller og kakao når de er ferdige med innsamlingen).

Presentasjonsgudstjeneste

med praktiske oppgaver:

 • Delta i Gudstjenesten (Ønske velkommen, dele ut salmebøker, prosesjon mm)
 • Presentere seg selv (Navn, hobby o.l)
 • Serverer kirkekaffe
 • Informasjon om når den enkelte skal delta, sendes ut fortløpende.

Fotografering (kun de som har tillatt at bildet publiseres i avisa):

OBS! Dette må krysses av for i påmeldingen.

Vi tar et gruppebilde av konfirmantene når konfirmasjonen nærmer seg. 

 • Fint om konfirmanten kan ha på seg finsko når bildet taes. De bør også unngå klær med skarpe farver da. For øvrig bruker de konfirmantkappen som de skal ha på seg under selve konfirmasjonen. 
 • Dette bildet sendes til lokalavisene med navn og konfirmasjonsdag for gruppen.
 • Det er mulig å kjøpe bildet for de som ønsker det. Tilbud fra fotografen kommer etter bildetaking.

Øving:

Like før konfirmasjonen har vi en kort gjennomgang av konfirmasjonsgudstjenesten. Konfirmantene blir da gjort kjent med hvordan vi går inn i og ut av kirken, hvor de skal sitte, og hvordan vi gjennomfører forbønnen.

Konfirmasjonen:

 • Vi reserverer en benk i kirken til konfirmantens familie. Det er plass til ca 7-8
  voksne pr. benk. I tillegg er det plasser bak i kirken som ikke blir reservert.
 • Konfirmanten møter opp 45 minutter før gudstjenesten. Oppmøte på vestsiden av Kirkestallen. Der blir de møtt av noen som hjelper konfirmantene med å få på seg konfirmantkapper.

Deretter stiller vi opp og går i prosesjon til kirken og inn i gudstjenesten. Ta for øvrig kontakt dersom det dukker opp noe. Vi er løsningsorienterte.

Kontaktinformasjon for Stjørdal kirkelige fellesråd

Postadresse:

Stjørdal kirkelige fellesråd

Sandgata 15

7500 Stjørdal 

Åpningstider: 09.00-15.00

Fakturaadresse:

Stjørdal kirkelige fellesråd

Fakturamottak

Tydalsvegen 121

7590 Tydal

EHF: 976 999 002

e-post: fakturamottak@varnesregionen.no

Telefon sentralbord: 74 83 42 20
Epost: kirkelig.fellesrad@stjordal.kommune.no
Org.nr.: 976 999 215
Bankkonto: 4202.16.67069
EAN: 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"