Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:12.4.2020 - kl.13.00

Til:12.4.2020 - kl.14.00

Sted:Svalbard Kirke

Arrangør:Svalbard Kirke

Påskegudstjeneste ved "Arvegodset" - kirkens hytte i Todalen. Bilvei. Bålpanne.