Gravferd

En gravferd er den siste handlingen som felleskapet gjør for det enkelte menneske. Gravferden er en viktig hendelse i familien og vennekretsen. Der tar vi farvel med den som er død. Vi takker for livet som har vært og overgir den døde i Gud sine hender.

Kirken har lang tradisjon som seremonimester i samfunnet vårt. Gravferd er de nærmeste sin avskjed med den døde. En kirkelig gravferd er samtidig en offentlig handling med gudstjenesteliknende karakter, som markerer at et liv er slutt. Livsløpet til hver enkelt blir satt inn i fortellingen om Guds kjærlighet og frelse og kan hvile der. Gravferdsritualet inneholder mange ulike elementer.

Minneord, tekster, bønner, musikk og salmer skal på ulike vis speile det livet som blir lagt i graven og formidle håp og trøst til de pårørende. Blomster og kranser uttrykker takknemlighet og medfølelse fra slekt, venner og andre i kretsen rundt den som er død. Livsløpet til hver enkelt blir satt inn i fortellingen om Guds kjærlighet og frelse og kan hvile der. Gravferdsritualet inneholder mange ulike elementer. Minneord, tekster, bønner, musikk og salmer skal på ulike vis speile det liver som blir lagt i graven og forkynne håp og trøst til de pårørende. Blomster og kranser uttrykker takknemlighet og medfølelse fra slekt, venner og andre i kretsen rundt den som er død.