Gravferd og sorgarbeid

Når noen dør vekker det ulike følelser i oss. Samtidig som det er mange følelser å forholde seg til er det også mye praktisk som skal ordnes. På våre nettsider finnes praktisk informasjon i forbindelse med gravferd, gravsted og gravvedlikehold.

I dag kan et begravelsesbyrå ta seg av mye av det praktiske rundt en gravferd. Det er imidlertid ingen ting i veien for at man tar hånd om en eller flere av oppgavene selv.

Det kan bety mye for sorgarbeidet om de(n) sørgende selv deltar aktivt i de praktiske forberedelsene. De(n) pårørende anbefales å ta seg litt tid til å kjenne på og snakke om hvilke deler av forberedelsene en ønsker å gjøre selv. Her kan kirkelig ansatte, både prest og diakon, være gode samtalepartnere.