Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:13.6.2021 - kl.11.00

Til:13.6.2021 - kl.12.00

Sted:Vear arbeidskirke

Arrangør:

Velkommen til gudstjeneste med dåp og nattverd under ledelse av sokneprest Dagfinn Bugge og kantor Tonny Krokengen!

Dagens evangelietekst forteller hvordan de  første Jesu disipler fikk sitt kall til å følge Jesus,  Joh. 1,35-51.

Offeret  går til menighetens eget arbeide og tas opp med hjelp av Vipps.