Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.00

Sted:Vear arbeidskirke

Arrangør:

Velkommen til gudstjeneste med nattverd på søndagen som blir kalt Kristi forklarelsesdag!  Kapellan Erna Rodahl og  organist Nina Fauske  Aas leder gudstjenesten. Det tas opp et offer til menighetens eget arbeide. Etter gudstjenesten er det som vanlig  kirkekaffe og sosial samling.