Åpen domkirke

Praktisk informasjon

Fra:31.10.2020 - kl.12.00

Til:31.10.2020 - kl.18.00

Sted:Tønsberg domkirke - Storgaten 53 3126

Arrangør:Bydiakon Tonie Steffesen <ts359@kirken.no>

Rom for ettertanke, lystenning og bønn.