Koronatiltak i kirkene i Trondheim - Oppdatert med virkning fra 31.mai 2021

Smittevernrådene for Den norske kirke er oppdatert. Kirke-Norge har gjort oppdateringer/presiseringer pr. 31. mai. 2021. De nye retningslinjene gjelder t.o.m. 8.juni.

Oppdatert regelverk pr. 31.mai 2021- gjeldende t.o.m. 8.juni.

Grunnet det store smittetrykket i Trondheim, strammes det nå inn på de lokale reglene. 

Smitteutbruddet i Trondheim vokser. Det er også blitt mer smitte i våre nabokommuner. I pågående smitteutbrudd er det til dels ukjent smitte. Det er en bekymring for at det i tillegg til britisk mutant også kan finnes indisk mutant av covid-19 viruset.

På grunn av denne situasjonen, har formannskapet i Trondheim i dag 31. mai vedtatt å forsterke tiltakene som ble innført i forrige uke. Den nye forskriften gjelder til og med 8. juni 2021 og kan bli forlenget. De nye tiltakene er påbud innenfor rammen av covid-19 forskriften med høyt tiltaksnivå. Dette innebærer

  1. Stenging av virksomheter
  2. Forbud mot arrangementer
  3. Påbud om hjemmekontor
  4. Skjenkestopp
  5. Stenging universiteter, høyskoler og fagskoler
  6. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter
  7. Plikt til å bruke munnbind

Det er svært strenge krav som er skal ivaretas den kommende uken. Det er gitt åpning for noen få typer av arrangementer som har fått antallsbegrensninger i forskriften. Beredskapsgruppen i kirken i Trondheim har vedtatt at den nye forskriften i praksis skal bety følgende tiltak for oss:

Gudstjenester, vielser, dåp og konfirmasjoner:

Vi kan gjennomføre gudstjenester, vielser, dåp og konfirmasjoner med inntil 20 personer tilstede. Medvirkende kommer i tillegg til de 20 som kan delta. Merk at det i forskriften ikke er gitt åpning for utegudstjeneste i perioden. Det kan søkes om dispensasjon fra forskriften.

Det anbefales at menighetene gir en ekstra åpning for at konfirmasjoner kan flyttes til høsten. Videre anbefales det at familier som ønsker dåp kan få dette i egen seremoni.

Det presiseres at det skal brukes digital påmelding (checkin) og at fremmøte kontrolleres mot påmelding. Det skal brukes munnbind der det ikke kan opprettholdes 1 meters avstand (som ved inngang og utgang til kirke/seremonirom). Vi opprettholder avstandskrav på 2 meter mellom hver deltaker/kohort og at deltakerne kan ta av munnbind når de har satt seg på plassen sin.

Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav:

Antallsbegrensningen er satt til 50 personer både innendørs og utendørs. Medvirkende kommer i tillegg.

Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav gjennomføres tilsvarende som beskrivelsen over. Vi skal sikre at det blir gjennomført påmelding som kirketjener kan kontrollere (forpliktelse til å registrere påmelding enten fra gravferdsbyrå eller ved at servicekontoret oppretter arrangement og ivaretar påmelding).

Avstandskrav innendørs opprettholdes på 2 meter mellom hver deltaker/kohort og krav om munnbind hvis det ikke kan opprettholdes 1 meters avstand.

Rådene og retningslinjene fra myndighetene kan endre seg raskt. Vi vil oppdatere denne siden fortløpende. 

Smittevernveilederen for Den norske kirke er utarbeidet av Kirkerådet og KA i samarbeid med Bispemøtet og Norges kirkevergelag. Veilederen har vært drøftet med aktuelle fagforeninger på kirkelig sektor og hovedverneombudet for Den norske kirke.

 

 

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Trondheim

Besøks- og leveringsadresse:
Munkegata 6, Trondheim

Post- og fakturaadresse:
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim
E-postadresse:
post.trondheim@kirken.no

Hjemmeside: www.kirken.no/trondheim

Org.nr. 976 998 294

Åpningstider er noe begrenset pga smittevernshensyn. Per april 2021 er sentralbordet stengt for fysiske henvendelser. Telefonen er betjent i følgende tidsrom:

Mand. - fred. 08.30 -14.30
Felles sentralbord: Tlf. 994 36 000

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"