Høymesse med dåp

Praktisk informasjon

Fra:7.5.2017 - kl.11.00

Til:7.5.2017 - kl.12.00

Sted:Lade kirke

Arrangør: