Lade kirkekor øver

Praktisk informasjon

Fra:3.4.2017 - kl.17.00

Til:3.4.2017 - kl.19.00

Sted:Lade menighetskontor - Store sal

Arrangør: