Nyhetsbrev

Fasten er tiden som er en gave til frigjøring og fokus. Den kan hjelpe oss å konsentrere oss om det viktigste: Det livet vi lever her og nå for Guds åsyn.

Først vil jeg dele med dere en ny innfallsvinkel til fasten. Den tiden er en gave til frigjøring og fokus. Den kan hjelpe oss å konsentrere oss om det viktigste: Det livet vi lever her og nå for Guds åsyn.

Jeg kom over et innlegg i spalten Si;D i Aftenposten 15/3.
Ei jente på 14 år skriver under overskriften: Presten lærte oss om faste og jeg slettet sosiale medier. Faste fikk en ny betydning for henne, faste ble frigjøring og konsentrasjon om det viktigste: De livet vi lever utenom skjermer og apper. Jenta skriver: «Jeg levde livet mitt gjennom mobilen. Til og med å se på en video av makroner som eksploderte, var tilfredsstillende.... Jeg deltok på askeonsdag-gudstjenesten for noen uker siden, som en del av konfirmantundervisningen. Presten snakket om faste. Han nevnte at faste er å ta seg fri fra noe, det kunne være mat (slik det er for mange kristne)». Presten nevnte også eksempler som jenta kjente seg mer igjen i: Venner sluttet å drikke brus eller spise godteri, eller venninner som slettet facebook fra mobilen for ei stund. Jenta skriver: «Det siste gjorde inntrykk på meg». Hun fulgte eksemplet selv og oppdaget at « Sannheten var, og er, at det finnes så mye mer enn hva en finner i mobilen. Jeg oppfordrer alle til å faste fra sosiale medier.»
Hermed er oppfordringen til en meningsfull faste sendt videre, ironisk nok via internett.

Dette skjer i Lade menighet:
1. april ( ingen spøk, men gledelig alvor!): Vårbasar i KA-Senteret kl. 11-16. Flotte gevinster, trivelig selskap, salg av mat. Barnegruppa Ballade synger kl. 13.30.
1.april har konfirmantene innsamling til Kirkens Nødhjelp mellom 11 og 15. De står på kjøpesentre på Lade og noen går fra dør til dør med innsamlingsbøssene sine. Møt dem med gavmildhet ! Tema for årets fasteaksjon er: «Ja vi elsker dette vannet.» For å fortelle hvor viktig tilgang til rent vann er også for oss som tar det som en selvfølge.
Søndag 2. april kl. 11 i Lade kirke: Temagudstjeneste i forb.m konfirmantenes Fasteaksjon. Sagen og årets konfirmantkull.

Påskens gudstjenester:
Dessverre er det ikke gudstjenster i Lade kirke hver helligdag i påsken. Vi oppfordrer til å gå i nabokirkene de dagene det ikke er på Lade.
Langfredag 14/4 kl. 11: Pasjonsgudstjeneste v spr. Rosenkrantz.
16/4: 1. påskedag kl. 11: Høytidsgudstjeneste med nattverd v spr. Sagen
17/4: 2. påskedag kl. 11 på Ladesletta Helse- og velferdssenter: Høymesse v spr. Sagen
23/4: Søndag kl. 11: Samtalegudstjeneste med årets konfirmanter v spr.Sagen
30/4: Ingen gudstjeneste.
Formiddagstreffets møte andre tirsdag i måneden kommer i år i påskeuka og dermed blir det ikke møte i april.
Babysang på KA-Senteret torsdager kl. 11: 30/3 og 27/4.

God fastetid og god påskefest!
«Livet er en gave, det må dyrkes som en have» (Sitat fra et penal til en elev på ungdomstrinnet)

Jan Asbjørn Sagen
Sokneprest Lade sokn
Tlf: 947 84 291