Nyhetsbrev

Så nå er vi i gang igjen!

Så nå er vi i gang igjen. Håper alle har hatt en god og grei sommer. Årets sommerferie var av den rolige sorten for meg, selv om det ble en del fysisk skogsarbeid. Jeg laget bl.a. min egen treningsleir for å lære meg å leve i en rolig pensjonisttilværelse (i det minste tror jeg en pensjonisttilværelse er roligere enn å være Ladeprest !) Det var det Petter Northug og Kåre Ingebrigtsen ( uten sammenligning for øvrig) ville kalt en vellykket treningsleir. Det gav mersmak.

Nå vil jeg fortsette litt i sporet fra forrige brev med prestekragene som fortelle rom nåden. Det står noen i vase på salongbordet hjemme, det er en hilsen fra Budal og hytta der. Håper de holder seg til Menighetsrådet kommer hjem til oss kommende tirsdag.  Vil minne om en setning som blir sentral for kommende søndags gudstjenestetema: Nåde. «Det viktigste er ikke det vi får til, men det vi får av Gud.» Hvis noen blir ekstra nysgjerrige kan de slå opp i Efeserbrevets 2. kapittel og lese om nåden fra Gud der.

Dette skjer i Lade menighet

  • 26.08. Sommerfest i Ladeparken  selvfølgelig !
  • 27.08. . Gudstjeneste i Lade kirke med dåp og nattverd kl. 11 ved Angelika Grandy-Teig. Tema i forbindelse med 500-årsjublieet for Luthers reformasjon: Nåde. Predikant: Tidl. Sokneprest i Uranienborg kirke, Bjørn Sandvik.
  • 30.08. Oppstart konfirmanter i Lade kirke kl. 18. Vi starter oppdagelsesreisen i kristen tro og liv.
  • 12.09. Tirsdag Formiddagstreff på KA-Senteret.
  • 17.09. Presentasjonsgudstjeneste i Lade kirke kl. 11 med konfirmantene 2017-18.
  • 24.09. Ingen gudstjeneste i Lade kirke NB!  Altertavlen pusses opp og arbeidene er såpass omfattende at kirke må stenges i to uker.

Men: Fra 29/9 er kirken åpen og tårnreparasjonene er også lovet å være ferdig til da.  

Mot slutten av denne måneden kommer nr. 2/2017 av menighetsbladet.

- Jan Asbjørn Sagen