Nyhetsbrev

Fortsatt god pinse og sommer!

Hei, og fortsatt god pinse!
Pinse betyr kanskje for de fleste fridager. Men for barnehagebarna på Lade er det kirkens bursdag. Tirsdag 30. mai var 190 barnehagebarn samlet for å feire pinse. Vi hadde samlingsstund med sang og fortelling inne i kirken og vi gikk rundt kirken i en stor ring og sang bursdagssangen og Alle fugler små de er, 1. vers. Joda kirkens bursdag ble like hørbbar og synlig som den første pinsedagen, da kirken og det kristne fellesskapet begynte å leve synlig, sansbart, i og iblant alle slags mennesker. Kanskje tenker vi ikke over det til vanlig, men de to mer kjente kristne høytidene, påske og ikke minst jula er høytider som markerer det som skjedde der og da, mens Augustus var keiser, mens Pilatus var landshøvding. Jesu fødsel og hans død og oppstandelse forankret til en hendelsei historien, i sted og tid. Mens pinsen mest av alt ligner på en fortsettelsesfortelling, kirkens fortelling, vår arv og vår historie fra da i den første pinsen til nå og inn i fremtiden. Derfor kan pinsens slagord være: Følg med, fortsettelse følger. Den Hellige Ånd er fortsatt i full virksomhet, for å hjelpe oss å gi troen vår plass og liv i hverdag og fest. Ånden er som vinden, vi ser den ikke, men vi ser virkningene, trær og blomster bøyer seg, vindraget som stryker deg langs kinnet, som en trøst, en oppmuntring til tro og liv. Fortsettelse av pinsen følger så lenge den kristne tro lever iblant oss.

Dette skjer i Lade menighet:

  • 11.06. kl. 11 Gudstjeneste med dåp og nattverd v/Stein Ellinggard
  • 13.06. Menighetens sommertur til Løkken via Mjuklia på Berkåk. Oppmøte KA-Senteret kl. 09.
  • 13.06. Gjensyn for deltagere i «Lys Våken» Ladeparken og Lade kirke fra 1730.
  • 18.06. kl. 11. Friluftsgudstjeneste i Korsvika ( i Lade kirke ved dårlig vær.) Vi feirer skaperverkets dag. Dåp,2 barn. Solosang v Marit A. Bergendal. Ta gjerne med stol å sitte på. Velkommen til kirkekaffe etter gudstjenesten.Prest: Jan A. Sagen
  • 02.07.kl. 11 i Lade kirke. Gudstjeneste med dåp og nattverd v Sagen
  • 23.07. kl. 11 i Lade kirke. Gudstjeneste med dåp iog nattverd v Hilde Rosenkrantz.

I sommer vil Lade kirkekontor være stengt i ukene 29 og 30. Ved henvendelser: Ring Kirkelig Fellesråd i trondheim på 994 36 000.
Som de som bor på Lade har sett,er det reist stillaser ved tårnet til Lade kirke. Det blir litt lettere å komme forbi kirken når stillasene er ferdig bygd. Grunnen til stillasene er at det er oppdaget råteskader i tårnet, de skal utbedres i løpet av sommeren. Man regner med å være ferdig med arbeidet innen slutten av august. Det er Kirkelig Fellesråd som er byggherre for reparasjonene.

Riktig god sommer og god pinsefortsettelse til dere alle!

- Jan Asbjørn Sagen