Bryllup i Lade kirke

Bryllup er kjærlighetens fest. To mennesker lover å elske og ære hverandre, og å holde sammen og i gode og onde dager resten av livet. Det handler om de to, men de to står ikke alene. Løftene blir gitt med vitner til stede.

Ekteskapsinngåelse er en offentlig kjærlighetshandling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir to mennesker hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet. Gud er kjærlighetens kilde. Gud omgir oss med sin kjærlighet og vi kan gjenspeile den i våre liv.

Ekteskapet bygger på kjærlighet, tillit, trofasthet og de gode handlinger man viser hverandre. Et fundament i ekteskapet vil også troen være - når Gud tilgir og gjør det mulig å starte på ny, kan også vi tilgi hverandre og gi hverandre en ny sjanse. Kirkemøtet vedtok i april 2016 at det skulle utarbeides liturgi for vigsel av likekjønnede par, og den nye liturgien ble vedtatt av Kirkemøtet i januar 2017. Vi er glade for å kunne ønske alle par velkommen til vielse i Lade kirke!

Sitat

Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

Paulus 13, 7