Lade kirke

Lade kirke ble bygget i år 1189 og står fortsatt som et smykke på Lade!

Lade kirke, er en langkirke i stein, oppført i år 1189 på Lade i Trondheim kommune. Det antas at nåværende kirke etterfølger to tidligere kirker, hvorav den ene trolig var en steinkirke og den andre uten tvil en stavkirke. Selv om man ikke har noe bevis for det er det sannsynlig at den ligger i nærheten av den gamle hov-plassen.

Av bygningstekniske detaljer kan nevnes den klebersteinsomrammede vestportalen som skriver seg fra middelalderen og et vindu i romansk stil i korets østmur. Den åttekantede takrytteren ble bygget på rundt år 1800. Alteret er murt i stein og altertavlen fra 1709 er utført av Lars Pedersen Bilthugger og Peter Anderssøn Lillie. Maleriene i altertavlen ble skiftet ut i 1945. Prekestolen, som er fra 1649, er skåret av Jens Snekker og malt av Johan Contrafeier. Innfelt i altertavlen er fem alabastfriser fra 1400-tallet. Kirken har to klokker, og foran alterringen ligger donatoren Ellen Raverts gravstein.