Kirkemiddag og samlingsstund 11.januar

Velkommen til gratis middag  i Lademoen kirke torsdag 11.januar  kl. 16.30!

Lademoen menighet inviterer alle små og store til felles middag i Lademoen kirke torsdag 11.januar kl. 16.30. Vi ønsker å dele et godt måltid sammen med små og store.

Ta med deg noen du kjenner og kom!

Kontaktinformasjon for Bakklandet og Lademoen menigheter

Besøks- og leveringsadresse:
Frostaveien 2H, Trondheim 7068

Åpningstider: 11.00-15.00.

Pos- og fakturaadresse:
Bakklandet menighet / Lademoen menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Org.nr. Bakklandet 876 998 122

Org. nr. Lademoen 976 998 189

Felles sentralbord:
Tlf. 994 36 000.
Åpent mandag-fredag klokken 08.30-14.30*
*13.30 på tirsdager.

E-post:
post.bakklandet.trondheim@kirken.no
post.lademoen.trondheim@kirken.no