Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:8.9.2019 - kl.11.00

Til:8.9.2019 - kl.12.00

Sted:Lade kirke

Arrangør: