Grøtfest i Moholt menighetshus

Praktisk informasjon

Fra:6.6.2019 - kl.12.00

Til:6.6.2019 - kl.14.00

Sted:Berg kirke - Kirkerommet

Arrangør:

Grøtfest

Velkommen til felles grøtfest for Strinda og Berg
i Moholt menighetshus 12:00.